Cenovnik obuke

Moguće je plaćanje u ratama i čekovima građana.
Lekarsko uverenje je 1500 dinara uz vaučer koji dobijate od nas.
Prva pomoć se održava u prostorijama auto škole. Cena zavisi od ponude doma zdravlja.
Cena ne prelazi 4000 rsd.

U zavisnosti od kategorije koju kandidat poseduje (AM, A1, A2, B), umanjuje se fond časova teorije i praktične obuke, a time i cena.

B kategorija

40x časova teorijske nastave 14.400,00 din
40x časova praktične nastave 50.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 1.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

A1 kategorija

Kandidat A1 ne poseduje vozačku dozvolu B kat.:

40x časova teorijske nastave 14.400,00 din
20x časova praktične nastave 36.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

Kandidat A1 poseduje vozačku dozvolu B kat.:

7x časova teorijske nastave 3.500,00 din
20x časova praktične nastave 36.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

A2 kategorija

Kandidat A2 ne poseduje vozačku dozvolu neke kat.:

40x časova teorijske nastave 14.400,00 din
30x časova praktične nastave 54.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

Kandidat A2 poseduje vozačku dozvolu B kat.:

7x časova teorijske nastave 3.500,00 din
30x časova praktične nastave 54.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

A kategorija

Kandidat A ne poseduje vozačku dozvolu neke kat.:

40x časova teorijske nastave 14.400,00 din
40x časova praktične nastave 72.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

Kandidat A poseduje vozačku dozvolu B kat.:

7x časova teorijske nastave 3.500,00 din
40x časova praktične nastave 72.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

Developed by ZIST Solutions