Cenovnik obuke

Moguće je plaćanje u ratama i čekovima građana.
Lekarsko uverenje je 1500 dinara uz vaučer koji dobijate od nas.
Prva pomoć se održava u prostorijama auto škole. Cena zavisi od ponude doma zdravlja.
Cena ne prelazi 4000 rsd.

B kategorija

40x časova teorijske nastave 14.400,00 din
40x časova praktične nastave 46.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

A1 kategorija

Kandidat A1 ne poseduje vozačku dozvolu:

40x časova teorijske nastave 14.400,00 din
20x časova praktične nastave 30.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

Kandidat A1 poseduje vozačku dozvolu:

7x časova teorijske nastave 3.500,00 din
20x časova praktične nastave 30.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

A2 kategorija

Kandidat A2 ne poseduje vozačku dozvolu:

40x časova teorijske nastave 14.400,00 din
30x časova praktične nastave 45.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

Kandidat A2 poseduje vozačku dozvolu:

7x časova teorijske nastave 3.500,00 din
30x časova praktične nastave 45.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

A kategorija

Kandidat A ne poseduje vozačku dozvolu:

40x časova teorijske nastave 14.400,00 din
40x časova praktične nastave 60.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

Kandidat A poseduje vozačku dozvolu:

7x časova teorijske nastave 3.500,00 din
40x časova praktične nastave 60.000,00 din
Polaganje teoretskog ispita 4.000,00 din
Polaganje praktičnog ispita 4.000,00 din
Taksa za MUP - testovi 792,00 din
Taksa za MUP - voznja 985,00 din

Developed by ZIST Solutions